Karriär

Vad är egentligen PR idag?

30 Maj
SKRIVET AV Michaela Forni

I en värld där sponsrade inlägg hos stora profiler är vardag kan man nästan tro att PR-arbetet har försvunnit. Men så är inte fallet. I takt med mediabranschens utveckling behöver all kommunikation anpassas och ta nya former – både reklam och PR.

Den absolut största förändringen som skett inom mediebranschen är maktskiftet mellan journalister och influencers. Läsarantalet för de traditionella tidningarna minskar, medan de största profilerna får fler och fler följare. Dessutom har annonseringen skiftat format från banners till att allt oftare tas ut som samarbeten eller sponsored content. I och med detta skiftet dyker en stor fråga upp:

Finns PR fortfarande, och hur ser det ut?

För några år sedan sågs blogg och Instagram som en hobby, snarare än ett jobb. PR-byråerna skickade ut fina goodiebags med produkter och profilerna skrev, oftast utan någon ersättning, om detta. Inläggen uppfattades inte som reklam eftersom det helt enkelt var tips som profilerna genuint delade mig sig av till sina läsare. På exakt samma sätt fungerar det idag. Det finns dock två problem som ställer till det:

  1. Det är som PR-konsult en utmaning att få influencers att skriva om produkter kostnadsfritt.
  2. Läsarna kan lätt missuppfatta PR som reklam eftersom formatet kan se liknande ut.

Så hur ska PR-personer ta sig an denna utmaning? Nyckelordet är relationer. Att bygga förtroende tar tid, både till influencers och dess målgrupp. Det är därför av högsta vikt att bygga långa och hållbara relationer med de personer man vill ska representera varumärket man arbetar med. Lyckas man matcha rätt person med rätt varumärke och arbeta med dessa som ett par under en längre tid kan man på ett trovärdigt sätt lyckas med sitt PR-arbete. Dessutom får läsarna ett mervärde och uppfattar heller inte innehållet som reklam.

Så summan av kardemumman:
– Idag fokuserar många företag på att nå influencers snarare än traditionell press.
– PR-arbetet spelar lika stor roll idag som förut men man arbetar på ett helt nytt sätt.
– Långsiktiga relationer är grundbulten för ett lyckat PR-arbete.
– Att matcha rätt varumärke med rätt influencer är A och O.

Foto: visualisterna.se

Michaela Forni